DOCUMENTE ÎNSCRIERE

Copie dupa actul de identitate

Taxa de înscriere în sumă de 50 lei poate fi achitata în numerar la sediul societatii sau prin virament bancar în contul  nr. RO28RNCB0072049696560001 deschis la BCR Şerban Vodă)

Formatul de repertoriu a fost aprobat prin Decizia ORDA nr. 52/2014

Prin completarea documentelor de adeziune şi aprobarea acestora de catre Consiliul Director al societaii deveniţi membru cu drepturi depline al VISARTA.

Drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de membru al VISARTA sunt prezentate in Statutul societatii.