– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – versiunea din 8 aprilie 2022

– Legea patrimoniului national

– Directiva CE 29/ 2001

– Statutul Visarta

– Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4;

– Metodologie privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru aparate ce permit reproducerea operelor pe hartie;

– Decizia nr. 339/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă aDrepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA drept colector al remuneraţiilor cuveniteautorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu;

– Decizia privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

– Decizia pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l , a Hotaririi arbitrale nr.4, pronuntati la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorati de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor de arta vizuala aflate in gestiunea COPYRO Societatede Gestiune Colectivia Drepturilor de Autor, denumiti in continuare COPYRO, si VISARTA – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale, denumita in continuare VISARTA

– “Metodologia privind colectarea dreptului de suita” si “Decizia prin care Visarta a fost desemnata colector unic al dreptului de suita

 

Având în vedere prevederile art.107 din Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare, ce reglementează obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată de către agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României suporturi sau aparate, echipamente şi dispozitive ce permit reproducerea operelor de pe hârtie, potrivit metodologiilor în vigoare (Hotărârea arbitrală nr.1/09.02.2012 publicată în M.Of.nr.135/27.02.2012 şi Hotărârea arbitrala nr.2 publicată în M.Of.nr.148/06.03.2012), respectiv:
–    Fotocopiatoare (remuneraţie 0,5%)
–    Imprimante (remuneraţie 0,5%)
–    Scannere (remuneraţie 0,5%)
–    Aparate multifuncţionale cu/fără funcţie de fotocopiere (remuneraţie 0,5%)
–    Hârtie format A4, indiferente de gramaj (remuneraţie 0,1%)

Singura modalitate acceptată pentru colectarea drepturilor de autor este exclusiv decontarea bancară, persoana responsabilă pentru urmărirea acestei activități este Dna. Huda Oana.

REGULAMENTE

– Regulamentul de repartizare a sumelor colectate pentru: remuneratie compensatorie pentru copia privata- hartie, copiatoare si retransmiterea prin cablu.

– Regulament de funcționare a Comisiei Acces Informatii

Procedura soluționare a plângerilor

Cod etică și conduită al membrilor Visarta

Metodologia de funcționare a Comisiei de supraveghere