Retransmiterea prin cablu presupune retransmiterea simultană, nealterată şi integrală, de către un operator, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de către public, a unei transmisii iniţiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate recepţionării de către public.

(art. 151 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Retransmiterea prin cablu a operelor vizuale

 1. REGLEMENTARE JURIDICA

 

 1. INCHEIEREA AUTORIZATIEI LICENTA NEEXCLUSIVA

Pentru incheierea autorizatiei licenta neexclusiva pentru retransmiterea prin cablu trebuie depuse urmatoarele documente, prin posta sau pe e-mail:

 • cererea de autorizare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii;
 • CUI societate (copie);
 • decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
 • avizul de retransmisie CNA (copie);
 • certificat tip ANRC (copie).
 1. Remuneratia datorata de operatorii prin cablu se achita lunar si se deternina prin aplicarea procentului de 0.03% asupra veniturilor lunare brute din care se scade cota de TVA
 2. Raportul lunar ce trebuie depus la VISARTA dupa autorizare, va avea urmatorul model:
 3. Termenul de depunere al raportului lunar este data 15 a lunii, pentru luna precedenta
 4. Termenul de plata este data de 20 a lunii pentru luna precedenta

Repartizarea sumelor colectate pentru Retransmiterea prin cablu se face conform Statutului Visarta avizat de ORDA in 24.aprilie 2019, aprobat in Adunarea Generala Visarta in data 28 iunie 2019 si inregistrat la Judecatoria Sectorului 3 prin Hotararea definitiva din 27.09.2019

Persoane implicate in evidenta colectarii si repartizarii sumelor: Huda Oana, Avramescu Daniela.