Stimați membri fondatori ai Visarta,

La solicitarea unui număr de membri reprezentând 1/3 din numărul total de membri fondatori, (potrivit dispozițiilor art.37 alin. 2 din Statut), se convoacă Adunarea Generală a membrilor fondatori ai Societății de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA, pentru data de 14 iunie 2024, orele 10.00, la sediul VISARTA din București, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1, Bl. M52, Sc. 3, Et. 7, Ap. 85, Sect. 3, cu următoarea Ordine de zi:

1. Să se ia act de faptul că o parte dintre membrii fondatori ai societății Visarta sunt decedați, conform informațiilor publice.

2. Aprobarea Statutului Visarta, în forma modificată potrivit Legii 8/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv validarea/aprobarea listei actualizate a membrilor asociați ai Visarta (Anexa la Statut), în vederea înregistrării acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sectorului 3.

În cazul în care la data de 14 iunie 2024 nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței Adunării Generale a Membrilor Fondatori, Adunarea Generală se reconvoacă, potrivit art. 37 alin. 3 din Statut, la data de 18 iunie 2024, ora 10.00, la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură “Ioan I. Dalles”, sala I.C. Brătianu, din Str. Biserica Amzei nr. 5-7, sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Documente:
Anuntul de convocare a Adunării generale a membrilor fondatori
Lista membrilor fondatori ai Visarta
Statutul actualizat al Visarta
Proiect de Hotărâre a Adunării generale a membrilor fondatori