Anunțuri importante

Consiliul Director al VISARTA: președinte VISARTA Irina Florescu, membri Ștefan Găvenea și Claudiu Victor Gheorghiu, administrator general Daniela Avramescu hotărăşte: având în vedere riscul de răspândire a infecţiilor cu COVID-19 (coronavirus), raportat la evoluţia răspândirii la nivel mondial şi naţional şi luând în considerare recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Societatea de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale -VISARTA a adoptat următoarele măsuri, pentru perioada 12-31 martie 2020 :
1. Suspendarea tuturor activităţilor privind relaţia cu publicul care presupun prezenţa la sediul VISARTA(audienţe, solicitarea de informaţii de interes public, informări, consultări, plăţi prin casieria VISARTA etc);
2. VISARTA va primi orice tip de documentaţie exclusiv on-line la adresa de e-mail: office@visarta.ro;
3. Accesul persoanelor din afara instituţiei în sediul VISARTA se va permite doar în cazuri excepţionale, motivate temeinic.
4. VISARTA va da curs solicitărilor strict pentru urgenţe, la telefonul personal al doamnei Irina Florescu, președinte VISARTA: 0722 777 161 și la telefonul personal al doamnei Daniela Avramescu, administrator general: 0757 076 256.
Citeste mai mult...
VISARTA vine în sprijinul autorilor de artă vizuală punându-vă la dispozitie formularele oficiale spre depunere la Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Mun București sau Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială pentru a beneficia de plata indemnizației lunare prevăzută de OUG nr. 30/2020, modificată prin OUG nr. 32/2020, publicată în MO 260/30.03.2020

ATENTIE!!!!
Ordonanța se referă exclusiv la artiștii care prestează activități pe bază de CONTRACT DE DREPTURI DE AUTOR.

Sumele încasate de la VISARTA nu provin din executarea acestui tip de contract. Dupa cum se poate observa se solicită o copie după contractul de drepturi de autor. (În relația cu Visarta autorii nu prestează servicii contractuale.)

Societatea Visarta vine în ajutorul artiștilor doar prin difuzarea informației oficiale.
Restul formalităților cad exclusiv în sarcina autorilor care consideră ca se încadrează în prevederile legale.
Citeste mai mult...
Apel catre toți plătitorii de drepturi de autor cuvenite artiștilor și titularilor de drepturi din domeniul artelor vizuale (case de licitații, galerii de artă, utilizatori de retransmitere prin cablu, editori, radiodifuzori-televiziuni, etc)
În această perioadă grea pentru întreaga omenire, cu efecte extrem de grele pentru toată lumea, breasla artiștilor vizuali (și așa defavorizată) este și va fi grav afectată. Societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale Visarta face un apel către toți utilizatorii și plătitorii de drepturi de autor pentru domeniul artelor vizuale să depună toate eforturile de a achita în continuare și la timp aceste drepturi legale, care în aceste timpuri devin implicit morale și umanitare, contribuind astfel la sprijinirea creatorilor de artă vizuală și a titularilor de drepturi, legali.
Deși activitatea Visarta este îngreunată de noile condiții generate de pandemie, dar și de prevederile celor două ordonanțe militare în vigoare, vă asiguram că se fac toate eforturile pentru îndeplinirea obligațiilor față de titularii de drepturi, membri si nemembri.
Sperăm ca împreună să trecem cu bine de această perioadă grea, perioadă în care avem datoria de a a ne sprijini și înțelege unii pe alții.
Cu considerație, Consiliul Director al Societății Visarta
Citeste mai mult...
În această perioadă dificilă pentru toată lumea, cu efecte extrem de grele pentru toată breasla artiștilor vizuali, care dealtfel a fost defavorizată în toți acesti ani, Societatea de gestiune colectivă a dreptului de autor în domeniul artelor vizuale -VISARTA vă transmite pentru ultima dată un apel de înțelegere și solidaritate, cu privire la plățile către toți titularii de drepturi, față de care ați rămas datori.
În aceste vremuri vă atragem atenția că această datorie legală poate deveni una morală și umanitară. Apreciem faptul că v-ați gândit la semenii dumneavoastră cu o donație de 5% din venituri, pentru achiziționare de aparatură medicală și altele, dar în primul rând trebuia să vă gândiți la toate drepturile de suită, pe care le datorați artiștilor vizuali(membri și nemembri VISARTA) încă de anul trecut, de pe urma cărora vă desfăsurați activitatea și realizați acest profit.
Vă asigurăm că societatea Visarta, în urma restricțiilor prevăzute în cadrul celor 2 ordonanțe militare în vigoare, face eforturi să-și continue activitatea, pentru a putea veni în sprijinul artiștilor vizuali, care în această perioadă nu-și pot desfășura munca de creație în mod normal și cu atât mai mult nu-și pot asigura minima existență. Cu gândul că nu veți rămane impasibili în fața acestor probleme, sperăm că veți face plățile restante și veți da curs acestui apel din partea noastră, pentru sprijinirea artiștilor vizuali.
Cu stimă, Consiliul Director al Societății Visarta
Citeste mai mult...
Stimați membri Visarta,
Societatea Visarta este alături de toți membri săi în aceste momente foarte grele.
Deși activitatea societății este perturbată de noile condiții generate de pandemie și îngreunată de prevederile celor două ordonanțe militare, vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a ne îndeplini obligațiile și în special de a colecta sumele ce vi se cuvin.
În situația în care aveti cunoștință de membri care trec prin situații deosebite: boală, vârstă înaintată, imposibilitatea de ieși din casă etc, facem un apel de a vă sprijini unii pe alții și de a ne aduce la cunoștință cazurile dificile și în măsura în care va fi posibil îi vom ajuta.
Întrucât în acest moment nu există fonduri sociale prevăzute pentru situații excepționale, ne dorim totuși să găsim împreună soluții de sprijinire și ajutorare.
Sperăm ca împreună să trecem cu bine peste această grea încercare.
Cu prețuire, Consiliul Director al Societății VISARTA
Citeste mai mult...
Societatea Visarta face un apel către toate firmele și societățile comerciale, către toți iubitorii și susținătorii de artă și către toți acei oameni care vor și care doresc să sprijine artiștii plastici vizuali aflati în dificultate și/sau care se află în imposibilitatea de a-și profesa meseria și de a-și câștiga existența.
Artiștii vizuali sunt printre cei care participă activ la îmbogățirea patrimoniului cultural al umanității prin viața pe care și-o dedică experiențelor creatoare, experiențe care apoi sunt preluate și adoptate ca soluții de către societatea umană.
Vă amintim că artiștii vizuali au empatizat de multe ori cu dramele celor din jur, reflectându-le în opera lor sau chiar donându-și lucrările pentru diverse acte de caritate.
Ei au fost întodeauna cei care în ciuda condițiilor defavorabile, a timpilor scurți și a fondurilor insuficiente, au organizat fastuoase evenimente, expoziții de prestigiu și au făcut totul pentru buna imagine și renumele României în lume.
Ținând cont de datele actuale ale crizei de Coronavirus ei se află în prima linie a celor defavorizați financiar, neputând să-și exercite activitatea mai ales că mulți dintre ei sunt liberi profesioniști, fără asigurări medicale, pensionari cu pensii minime (jignitoare) aflându-se astăzi într-o situație existențială dramatică.
Apelul nostru este de a nu vă lăsa artiștii să dispară!!!

Donați pentru ei și împreună să trecem peste aceste timpuri tulburi, care ne afectează și marchează pe toți!!!

Sumele donate în contul RO04RNCB0278049696560027 vor fi cheltuite transparent, decontate pe baza documentelor legale și vor fi alocate strict pentru sprijinirea artiștilor nostri vârstnici, bolnavi sau aflați în mare dificultate.


Vă mulțumim pentru sprijin și solidaritate și împreună să facem lumea mai bună și mai frumoasă!

Cu stimă și prețuire, Consiliul Director al Societății VISARTA
Citeste mai mult...

Misiunea Visarta

VISARTA este persoană juridică Română de drept privat, fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi funcţionează din anul 1999 în baza Deciziei ORDA nr. 8/28.07.1999 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor de artă vizuala, operelor fotografice, operelor de arhitectură, hărţilor şi desenelor din topografie, geografie şi ştiinţă.

VISARTA colectează şi repartizeaza membrilor săi drepturile de autor .
Drepturile patrimoniale gestionate de catre societate sunt urmatoarele:
– drepturi de reproducere intergrala sau partial;
– drepturi de reprezentare şi difuzare (mass media, internet – computere, etc.);
– dreptul de suita (revînzare la case de licitaţie, galerii de artă, magazine specializate, consignaţii, etc.);
– dreptul de remuneraţie compensatorie privind copia privată (copie privată);
– dreptul de distribuire a operei;
– dreptul de import in vederea comercializarii.
– dreptul de inchiriere.
– dreptul de imprumut public.
– dreptul de realizare de opere derivate.
– dreptul de retransmitere prin cablu.
– dreptul de comunicare publica (inclusiv utilizarea prin internet) VISARTA colectează aceste drepturi şi în afara teritoriului României prin intermediul societăţilor surori în baza Contractelor de reciprocitate încheiate cu acestea.
De asemenea VISARTA colectează drepturile de autor şi pentru autori străini, membrii ai societăţilor surori şi emite în numele acestora autorizaţii de utilizare pe teritoriul României.
Membrii VISARTA sunt autori de: pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general.
VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE – dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE – reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate.
Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale. Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul gestionat de fiecare, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu 23 de societăţi din mai multe ţări, reprezentand , astfel, peste 51 000 artisti si depune eforturi penru a extinde colaborarea si cu alte tari, prin incheierea de noi parteneriate.
Pentru a vizita site-ul ORDA (Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) folosiţi următorul link: O.R.D.A.
Pentru a vizita site-ul CISAC (International Confederation of Societies of Authores and Composers) folosiţi următorul link: C.I.S.A.C.
Pentru a vizita site-ul IFRRO (INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS) folosiţi următorul link: I.F.R.R.O.

LISTA AUTORILOR PENTRU CARE VISARTA A COLECTAT SUME CA URMARE A GESTIONARII COLECTIVE A DREPTULUI DE SUITA

Rugam pe cei îndreptatiti legal (mostenitorii autorilor) sa ne contacteze pentru a putea încasa aceste sume. Este obligatoriu a se prezenta actele legale (originale şi în copie legalizată) privind mostenirea. Va rugam sa consultati legatura de mai jos.

603

Membrii Visarta

Copyright-ul

La noi în tara prima reglementare în materia dreptului de autor a fost Legea presei şi publicaţiilor adoptata în 1862. Această lege cuprindea şi un capitol referitor la drepturile autorilor operelor literare şi artistice. Începând din 1956, timp de patruzeci de ani, domeniul drepturilor de autor a fost reglementat de Decretul nr. 321/1956 care restrângea dreptul autorilor de a dispune liber de propria operă, ne referim aici la licenţa legală acordată organismelor de radiodifuziune şi televiziune care aveau dreptul de a transmite şi retransmite opera fără consimtamântul autorului şi fără contract. De asemenea, remunerarea autorilor se făcea pe baza unor tarife stabilite prin Hotarâri ale Consiliului de Ministri. În 1996 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceasta lege a adus un progres vizibil în domeniu asigurând protectie tuturor creatorilor şi tuturor operelor şi liberalizând remuneratiile. O alta noutate importanta adusa de lege este apararea autorilor împotriva utilizarii neautorizate a creatiilor lor indiferent de către cine, utilizare denumita ‘piraterie’. Aceasta utilizare neautorizata este taxata de lege ca fiind infractiune (furt de proprietate intelectuala) şi este pedepsita conform codului penal. Pirateria, ca atare, nu lezează numai dreptul de proprietate intelectuala ci şi libertatea de exprimare. O alta noutate adusa de aceasta lege este posibilitatea legala de a crea structuri de tip asociativ care sa se ocupe de apararea drepturilor membrilor săi, sa negocieze anumite utilizări ale operelor de creatie, sa colecteze şi sa repartizeze sumele cuvenite pentru aceste utilizari şi sa constate încalcarile drepturilor de autor. În domeniul artelor vizuale a fost creat organismul de gestiune colectivă VISARTA în anul 1999 care functioneaza efectiv din luna martie 2000. Gestiunea Colectivă permite autorilor care sunt prea izolaţi controlul multiplelor utilizări ale operelor sale şi folosirea timpul pentru creaţăe lasând sarcina utilizarii legale a creatiei sale şi a încasării remunerarii organismului de gestiune colectivă care este specializat în acest domeniu şi are mult mai multe posibilitatii de a îndeplini aceasta sarcina. Aceste societăţi de gestiune colectivă sunt societăţi fara scop lucrativ şi pot oferi autorilor protectie legala şi timp mai mult pentru a se ocupa de menirea lor esentiala care este actul de creatie artistica. Membrii VISARTA sunt “autori de pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general” VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE – dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE – reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate. Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale.
Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul fiecareia, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi din mai multe ţări (SOCIETĂŢI REPREZENTATE) şi este în curs de a încheia astfel de contracte cu alte societăţi importante din lume.

Contact

Adresă

Bucureşti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Telefon Fix

0316207808

Fax

+4 031 817 1692

e-Mail

office@visarta.ro

website

http://www.visarta.ro

Presedinte

Irina Florescu
Mobil: +4 0722 777 161

Administrator General

Daniela Avramescu
Mobil: +4 0757 076 256

Program de funcţionare

Luni – Vineri: 8 – 16

 

Program cu membri si publicul

Luni – Vineri: 10 – 15

 

Adresă:

Bucureşti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Lasati un mesaj

ANUNȚ

Societatea Visarta anunță repartizarea sumelor colectate pentru Copia privată Trimestrul II și trimestrul III - 2019 si a sumelor colectate pentru Retransmiterea prin cablu pentru perioada martie –octombrie 2019. Comisia se va intruni în data de 25.11.2019. Repartiția se va face în conformitate cu Statutul Visarta -art. 35 lit. a și lit. j Raportările vor fi transmise până în data de 21.11.2019 pe adresa SGCDA Visarta din str. poet Panait Cerna Nr. 1, Bl. M 52, Sc. 3, Et.7, Ap. 85, Sector 3 , adresa de e-mail office@visarta .ro, daniela.avramescu@yahoo.com. Formularul de RAPORTARE se descacă aici Cu stimă.