Raportul Comisiei Europene
către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European,
privind punerea în aplicare și efectele directivei privind dreptul de suită

Directiva privind dreptul de suită (2011/84/CE din 27 septembrie 2011) a urmărit, după cum  reiese chiar din partea I, Introducere,  să asigure autorilor operelor de artă plastică și grafică  posibilitatea de a  beneficia de ”succesul economic al operelor lor de artă originale”. Pe de altă parte, a avut ca scop să armonizeze ”punerea în aplicare al acestui drept pe teritoriul UE”.

Aducem la dispoziția membrilor noștri dar și celor interesați de domeniul artistic, o serie de documente programatice, repere legislative și decizii definitive ale instanțelor privind drepturile autorilor de opere, considerând că numai printr-o informare corectă ne vom putea cunoaște și apăra drepturile.

 

(PDF raport CE)
Raport CE Drept de suită