ACTUALIZARE PERIODICĂ PRIVIND ACTIVITATEA MEMBRILOR

Membrii Visarta au obligatia sa isi actualizeze permanet repertoriul de opere.

Raporarea privind utilizarea imaginii operei pentru repartitiile anuntate se va face utilizand urmatorul formular accesibil sub forma de doc.