Copia privata in domeniul grafic reprezinta realizarea integrală sau parţială  a uneia sau mai multor copii ale unei opere de arta vizuala  pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiţia ca opera să fi fost adusă anterior la cunoştinţa publică, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.

În acest caz, pentru suporturile pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, se va plăti o remuneraţie compensatorie pentru copia privată care se plăteşte de fabricanţii şi/sau importatorii de suporturi şi aparate destinate realizării de fotocopii ale operelor.

Remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse pe hârtie, este colectată de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO, desemnat organism de gestiune colector unic, cu care societatea VISARTA are incheiat un protocol pentru colectare.

Repartizarea sumelor colectate ca remuneratie compensatorie pentru copia privata se face conform Statutului Visarta avizat de ORDA in 24 aprilie 2019, aprobat in Adunarea Generala Visarta in data 28 iunie 2019 si inregistrat la Judecatoria Sectorului 3 prin Hotararea definitiva din 27.09.2019

Persoana implicată in evidenta colectarii si repartizarii sumelor: Oana Huda.