În cazul cererilor de autorizare a utilizării imaginilor operelor sculptorului Constantin Brâncuși, titularul drepturilor de autor impune condiția ca orice cerere de autorizare sa fie  trimisă cu cel puțin patru luni înainte de publicarea sau finalizarea proiectului. Responsabilitatea editorilor și a utilizatorilor este de a lua în considerare factorul de timp în planificarea proiectului lor.

1. Pentru reproducerea pe hârtie a imaginii unei opere, într-o publicație, sunt necesare și obligatorii următoarele informații:

  • genul publicației (carte, monografie, album, revista, ziar etc)
  • titlul publicației
  • autorul  publicației
  • tirajul publicației
  • pretul de vanzare al publicației
  • macheta publicației
  • un rezumat în limba franceză sau engleză, care descrie în mod clar atât obiectul cererii, cât și termenul de aplicare a licenței.
  • lista imaginilor/fotografiilor (denumire și imagine) care vor fi folosite în cadrul proiectului. Informațiile vor fi menționate clar în franceză sau engleză, cu detalii (dimensiuni, autorul fotografiei, unde este cazul, proporția în pagină, modul de reproducere, alb/negru sau color)

2. Pentru utilizarea textelor lui Constantin Brâncuși – se va transmite copia electronică a întregului document care urmează a fi aprobat.

3. Dacă obiectul cererii este un film propus spre difuzare de către un canal TV, se va transmite scenariul, o copie după varianta finală a filmului precum și lista clipurilor video care vor fi folosite în cadrul proiectului.

Dacă aceste condiții preliminare nu sunt îndeplinite, autorizația nu va fi acordată de către titularul drepturilor.

Pentru a vizaliza textul original pe baza caruia au fost emise cerintele [ click aici ].

 • Titularul drepturilor de autor al sculptorului Constantin Brâncuși își rezervă dreptul de a mai solicta și alte informații, în funcție de specificul proiectului.