– Bilanțul contabil 2014
– Membri VISARTA primiți în 2014
– Ordinea de zi a Adunarii Generale 2014
– Ordinea de zi a Adunarii Generale 29-30.03.2013

– Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2014
– Proiect de Buget 2014
– Proiect de Buget 2013
 Hotarare a A.G 2014
– Expunerea de motive a Hotararii Adunarii Generale 2014


– Expunerea de motive a Hotararii Adunarii Generale din 29-30.03.2013
– Bilantul contabil 2012
– Ordinea de zi a Adunarii Generale 30.03.2011
– Hotararea Adunarii Generale 2013
– Hotararea Adunării Generale 2012
– Convocarea Adunarii Generale 2012
– Dare de seama pentru 2014
– Dare de seama pentru 2013
– Dare de seama pentru 2012
– Dare de seama pentru 2011
– Dare de seama pentru 2010
– Dare de seama pentru 2009
– Dare de seama pentru 2008
– Dare de seama pentru 2007
– Dare de seama pentru 2006
– Dare de seama pentru 2005
– Dare de seama pentru 2004
– Scrisoare membri Adunare Generala 30.03.2011
– Proiect de buget 28.02.2011
– Proiect de Hotarare a Adunării Generale 30.03.2011