Stimati colegi,

Sunteti invitati sa participati la Adunarea Generala a Societatii VISARTA, al carei membru sunteti si care va avea loc in data de 29.03.2018, orel 10, la sediul societatii din str. Poet Panait Cernea nr.1, B1 M52, sc. 3, et. 7, ap. 85, Sector 3 (statia Papazoglu tramvai 1/autobuz 133).

In cazul neintrunirii cvorumului legal, se reconvoaca sedinta pentru ziua de 30.03.2018, orele 10 si se va tine in Sala de Festivitati I.C. Bratianu, din str.Amzei nr.5-7, sector 1 (in curtea Bibliotecii UAPR).

Ordinea de zi a Adunarii Generale a SGCDA VISARTA 29-30 martie 2018:

1.Darea de Seama (tip ORDA) privind activitatea societatii in anul 2017.

2.Raportul Consiliului Director si al administratorului general pentru activitatea desfaurata in anul 2017.

3.Aprobarea Bilantului pentru anul 2017

4.Prezentarea si Aprobarea Proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

5.Prezentarea si Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.

6.Aprobarea cotizatiei si a taxei de inscriere pentru 2018.

7.Aprobarea comisionului pentru anul 2018.

8.Aprobarea primirilor de membri si a retragerilor ce au avut loc in anul 2017.

9.Aprobarea indemnizatiei Presedintelui ales, Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei de control si repartizarii si Comisiei privind accesul la informatii, pentru anul 2018.

10.Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2017 ale Comisiilor de specialitate (Comisia privin accesul la informatii, Comisia pentru supravegherea repartizarii sumelor colectatea).

11.Prezentarea Procesului – verbal de control ORDA pentru activitatea Societatii Visarta desfasurata in anul 2016, precum si toate eventualele reglementari impuse de deciziile ORDA, rezultatea in urma incheierii controlului.

12.Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate.

13.Aprobarea Regulamentului de inscriere in randul membrilor Visarta.

14.Aprobarea Proiectelor de Hotarare ale Adunarii Generale din 29-30.03.2018.

15.Diverse informari, probleme si hotararile luate in acest sens, daca este cazul.

Fisierele descarcabile se pot gasi in sectiunea ARHIVA DOCUMENTE

Va multumesc,

Presedinte – Irina Florescu