Seminarul international pentru implementarea împrumutului public a fost organizat azi, 21 martie 2019, in sala Cristal a centrului International Business Center Modern din București, Bd. Carol I 34-36, de către CopyRO(Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise), reprezentată de Eugen Uricaru – Preşedinte, Rodica Guiu – Administrator General, av. Ionescu Mircea Felix Melineşti – departamentul juridic, având ca invitati Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, reprezentată de Dan Mircea Cipariu– Preşedinte si VISARTA (Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale) , reprezentată de Irina Florescu– Preşedinte, Daniela Avramescu – Administrator General, Claudiu Victor Gheorghiu- membru in Consiliul Director.
Articol de Gheorghiu Claudiu Victor