Consiliul Director al VISARTA: președinte VISARTA Irina Florescu, membri Ștefan Găvenea și Claudiu Victor Gheorghiu, administrator general Daniela Avramescu hotărăşte: având în vedere riscul de răspândire a infecţiilor cu COVID-19 (coronavirus), raportat la evoluţia răspândirii la nivel mondial şi naţional şi luând în considerare recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Societatea de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale -VISARTA a adoptat următoarele măsuri, pentru perioada 12-31 martie 2020 :
1. Suspendarea tuturor activităţilor privind relaţia cu publicul care presupun prezenţa la sediul VISARTA(audienţe, solicitarea de informaţii de interes public, informări, consultări, plăţi prin casieria VISARTA etc);
2. VISARTA va primi orice tip de documentaţie exclusiv on-line la adresa de e-mail: office@visarta.ro;
3. Accesul persoanelor din afara instituţiei în sediul VISARTA se va permite doar în cazuri excepţionale, motivate temeinic.
4. VISARTA va da curs solicitărilor strict pentru urgenţe, la telefonul personal al doamnei Irina Florescu, președinte VISARTA: 0722 777 161 și la telefonul personal al doamnei Daniela Avramescu, administrator general: 0757 076 256.