– 11 Proiecte de hotarari ale Adunarii Generale si Convocator
– “Art.134” ind 1 (3) din Legea 8/1996 modificata si completata
– Situatie conform Art. 134 pentru 2017
– Bilant 2017
– Buget 2018
– Darea de seama pentru 2017
– Hotararile AG VISARTA din 30 martie 2018
– Lista membri primiti retrasi
– Ordinea de zi AG 29-30 martie 2018
– Raportul comisiei de cenzori pentru 2017
– Raportul comisiei de repartizare
– Raportul comisiei pentru accesul la informatii
– Regulament inregistrarea si evidenta mandatelor
– Scrisoare – invitatie membri pentru AG
– Situatia litigiilor