Luând act de refuzul permanent la plata dreptului de suită de către societățile grupului Artmark, de denigrările și dezinformările formulate de către acestea în spațiul public, Consiliul Director al Societății Visarta transmite următorul

Comunicat:

Potrivit art. Art. 24. – (1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa.

(2) Dreptul menționat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice care implică, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum și orice comerciant de opere de artă.

Potrivit  art. 144 din Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare la aliniatul „(1) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe își exercită drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor prezentei legi.” Precizăm că acest articol se referă, în general, la toate drepturile de autor.        Potrivit dispozițiilor art.145 alin.1 lit.c) „gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea  dreptului de suită”  .

Potrivit dispozițiilor  art.145 alin. 2 din Legea 8/1996,  Visarta  colectează sumele reprezentând drept de suită pentru  toți titularii de drepturi, membri și nemembri, români sau străini (pe care societatea îi reprezintă în baza contractelor de reciprocitate).

Prin Decizia Directorului General ORDA nr. 231/2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 712/2006, Societatea de Gestiune Colectivă in Domeniul Artelor Vizuale-VISARTA a fost desemnată drept colector al remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor.

Vezi site-ul Visarta:

https://www.visarta.ro/wp-content/uploads/2019/09/legea-8-1996-modif-ianuarie-2019.pdf

https://www.visarta.ro/iii-dreptul-de-suita/

 

 

Prin Încheierea din 24.05.2019 pronunțată de Judecătoria sector 3, organele de conducere ale Societății VISARTA au fost înregistrate în Registrul asociațiilor și  fundațiilor, în ciuda “ opoziției” societății Lavacow (Artmark).  Visarta a adus la cunoștință acest aspect  prin postare pe site-ul propriu, astfel că afirmația  potrivit căreia organele de conducere ale VISARTA ar fi nelegal desemnate, este FALSĂ.

În vederea recuperării dreptului de suită, VISARTA are mai multe dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată,  împotriva  grupului de societăți Artmark:

1.dosarul  39893/3/2018 (promovat în anul 2018)  reclamant Visarta, pârât Lavacow. Pârâta, societatea Lavacow este  înființată în anul 2013  și  nu a achitat niciodată sume cu titlu de drept de suită către Visarta, deși  datorează, conform legii. VISARTA a  formulat notificări prin care a solicitat plata acestor drepturi, iar față de refuzul de a-și  îndeplini  obligațiile legale, a înaintat acțiune în instanță.

În scopul de a se sustrage de la plata dreptului de suită, Lavacow a formulat cerere de intervenție și  în dosarul 7858/301/2019, aflat pe rolul Judecătoriei sector 3, având ca obiect înregistrarea organelor de conducere a VISARTA, generând astfel tergiversarea înregistrării.

În paralel, Lavacow a formulat și o cerere de dizolvare a VISARTA, (dosar nr.24123/301/2019 la Judecătoria sector 3), cerere  respinsă de instanță.

Judecarea tuturor acestor cereri a îngreunat și amânat soluționarea dosarelor aflate pe rol cu obiect recuperarea drepturilor de suită, generând totodată și  costuri suplimentare din partea subscrisei pentru reprezentarea  în instanță.

2. În 2020 a fost promovată o nouă acțiune în instanță, dosar 1419/3/2020, prin care subscrisa am solicitat Artmark Holding plata unor DIFERENȚE DE SUME (drepturi de autor) constatate ca fiind neachitate, pentru perioada 2016-2018.  SUBLINEM  faptul că nu au fost solicitate sumele deja platite,   ci numai diferențe constatate între sumele decontate  și adjudecările postate public.

3. Procesul împotriva Artmark Holding, demarat în 2015, având ca obiect drepturi de suită aferente perioadei 2012-2014, nu este nici în prezent finalizat,  fiind în faza de apel.  Prin hotarârea  pronunțată  pe fond, Artmark a fost obligată la plata dreptului de suită către Visarta, suma fiind recunoscută,  dar neachitată.

Menționăm că, încă de la înființare, Artmark a refuzat constant să plătească dreptul de suită datorat, astfel că subscrisa a fost nevoită să acționeze  în instanță societatea/societățile acestui grup, în vederea obligării acesteia/acestora la respectarea legii. Din partea subscrisei au existat în permanență încercări de soluționare amiabilă a situației conflictuale create (notificări, întâlniri), soldate cu promisiuni neonorate din partea Artmark. Societățile grupului Artmark datorează dreptul de suită potrivit legii, indiferent dacă VISARTA colectează sau nu de la alți operatori economici (de altfel subscrisa a promovat acțiuni în instanță și  împotriva altor utilizatori– case de licitații,

 

galerii). În dosarele aflate pe rolul instanțelor societățile Artmark nu  au folosit niciodată acest argument (cunoscând că nu are nici o bază legală), ci au apreciat, după bunul plac, că pentru anumite opere vândute nu datorează drept de suită, apărări  care au fost combătute de Visarta și  înlăturate de instanță.

Mai mult, este cunoscut faptul că societățile Artmark rețin, în baza contractelor semnate cu deponenții, sumele aferente dreptului de suită din revânzările efecuate, sume ce sunt  folosite în interes propriu și achitate la VISARTA doar în urma acționării în judecată.

Atragem atenția tuturor autorilor de artă vizuală, membri sau nemembri ai subscrisei, autori sau moștenitori ai autorilor aflați în perioada de protecție legală, asupra faptului că această tactică, comunicată artiștilor pe pagina de facebook a Artmark, instigă la nerespectarea legii, întrucât titularii de drepturi nu pot gestiona individual dreptul de suită.

Prin acest demers casele de licitații urmăresc exact acest  lucru: în măsura în care titularii de drepturi s-ar adresa individual casei de licitații, aceasta  ar putea refuza achitarea drepturilor sau ar putea plăti sume infime, fiind cert faptul că, în mod individual, mulți  titulari de drepturi nu și-ar permite să suporte cheltuielile generate de un astfel de proces (taxe de timbru, onorarii de expert, onorarii de avocat). Prin reținerea de la deponenți a sumelor reprezentând drept de suită și neachitarea lor către subscrisa, Artmark nesocotește obligațiile stabilite de lege.

Subliniem că potrivit dipozițiilor legale citate anterior, dreptul de suită nu se colectează individual, ci de către societatea desemnată drept colector prin decizia Directorului general ORDA, respectiv Societatea Visarta, având ca bază gestiunea colectivă obligatorie, prevăzută de Legea 8/1996 cu modificările și  completările ulterioare. Anunțul formulat de Galeriile Artmark „către artiști” reprezintă o instigare la nerespectarea legii, prin dezinformare și  furnizare de informații FALSE.

Potrivit statutului și a prevederilor legale în vigoare, comisionul reținut de VISARTA este de maxim 15%.

Visarta colectează dreptul de suită și achită aceste sume titularilor de drepturi potrivit legii și statutului propriu, asigurând totala transparență a acestor operatiuni, prin afișarea pe site-ul propriu. În speranța că titularii de drepturi vor ține cont de cele prezentate mai sus și  nu vor da curs informațiilor manipulatoare, lansate în spațiul public de către grupul de societăți Artmark, rugăm toți autorii și moștenitorii acestora, care au întrebări și nelămuriri în legătură cu gestionarea dreptului de suită, să se adreseze direct societății Visarta și să nu dea crezare acestor acțiuni ilegale și periculoase, menite să denigreze și să submineze atât societatea VISARTA, cât și legea în sine.

Consiliul Director al Societății VISARTA, 29 mai 2020