1.CONVOCATOR Ad. Gen. 27-28.08.2020

2.Hotararile Adunarii generale din 28.08.2020

3.DARE DE SEAMA aferenta anului 2019
3.1. Anexe dare de seama 2019

4.Bilant contabil pt 2019

5.Raportul comisiei de cenzori aferent 2019

6.Buget venituri si cheltuieli pt 2020

7.Raportul comisiei privind accesul la informatii pt anul 2019

8. Raportul Comisiei de supraveghere a repartizarii sumelor colectate, pentru anul 2019

9. Rapoartele comisiei de supraveghere pt. anul 2019

10.Metodologie de functionare a Comisiei de supraveghere

11.Procedura de solutionare a cererilor si plangerilor

12.Cod etica si conduita al membrilor Visarta