In contextul informatiilor aparute recent in presa, dorim sa facem o serie de precizari cu privire la emiterea Deciziei ORDA nr. 130 din 03.11.2020, publicata in M.Of. din 13.11.2020, in legatura cu constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publica prin prezentare directa, expunerea publica a operelor de arta grafica sau plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, precum si proiectia publica a operelor de arta digitala:

Conform art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, republicata, dreptul de comunicare publica a operelor, cu exceptia operelor muzicale, si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual, poate face obiectul gestiunii colective.

In cazul drepturilor gestionate colectiv, cuantumul remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi se stabilesc prin metodologii, cu respectarea procedurii prevazute la art. 163 – 165 din Legea nr. 8/1996, republicata.

Metodologiile se negociaza intre organismele de gestiune colectiva si utilizatori, initiativa procedurii de negociere putand apartine organismelor de gestiune colective, utilizatorilor sau structurilor asociative ale utilizatorilor prevazuti la art. 163 alin. (3) lit. b) si c) din Legea nr. 8/1996, republicata.

Initiatorul metodologiei depune la O.R.D.A o cerere, insotita de lista partilor propuse pentru negociere si elementele de identificare ale acestora, metodologia propusa a fi negociata, precum si dovada notificarii acestora in vederea negocierii.

VISARTA a depus la ORDA, in condițiile art. 163 alin.(1) din Legea nr. 8/1996, republicata, o cerere de inițiere a procedurii de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică și de arhitectură, precum și proiecția publică a operelor de artă digitală, propunerea metodologiei, însoțită de lista părților propuse pentru negociere, elementele de identificare ale acestora și dovada notificării acestora în vederea negocierii, după cum urmează:

  1. A) Structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor, la nivel naţional:

– Uniunea Artiştilor Plastici din România

– Asociaţia Artiştilor Fotografi din România

– Uniunea Arhitecţilor din România

– Societatea Colecţionarilor de Artă din România

– Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

  1. B) Utilizatori majori:

– ARCUB

– Centrul Cultural EXPOARTE

– Muzeul Naţional de Artă al României

  1. C) Structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor la nivel local sau, în lipsa acestora, a reprezentanţilor a 2 utilizatori locali notificaţi de organismele de gestiune colectivă:

– Institutul de Cercetări Eco-muzeale Gavrilă Simion Tulcea

– Muzeul Brăilei „Carol I”.

O.R.D.A nu are atributii de control asupra legalitatii si echitatii dispozitiilor din propunerea de metodologie, acestea urmand a face obiectul negocierii dintre parti, iar ulterior, in caz de neintelegere, vor putea fi lamurite fie in faza de mediere, fie in fata instantelor de judecata.

Singura atributie a O.R.D.A. prevazuta de lege, in aceasta faza administrativa, este emiterea deciziei de constituire a comisiei de negociere în condițiile art. 163 din Legea nr.8/1996, decizie ce se publică în Monitorul Oficial al României.

In exercitarea atributiilor legale, O.R.D.A a emis Decizia nr. 130/2020, stabilind comisia de negociere cu respectarea dispozitiilor art. 163 din Legea nr. 8/1996, republicata.

Decizia O.R.D.A de desemnare a comisiei de negociere poate fi atacata conform legii contenciosului administrativ, de catre orice persoana care justifica un drept sau un interes incalcat.

O.R.D.A nu este parte în negocieri și nu poate interveni în negocierea dintre organismele de gestiune colectivă și utilizatori.

Precizam ca metodologia propusa de VISARTA nu creeaza taxe, ci propune negocierea unei remuneratii de plata catre autorii – membri VISARTA, in limita repertoriului gestionat de VISARTA, in schimbul autorizarii utilizarii operelor acestor autori, in modalitatile indicate in propunerea de metodologie, modalitati care se circumscriu dispozitiilor art. 146 din Legea nr. 8/1996, republicata, pe deplin aplicabile. In eventualitatea stabilirii unei forme finale a acestei metodologii, VISARTA are obligatia legala si statutara sa repartizeze remuneratiile colectate catre autorii-membri sai, cu respectarea legii si statutului, neputand retine un comision mai mare de 15% din sumele repartizate individual.

Organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva este sub control O.R.D.A.