1. Convocator AG 2022

    2. Regulament desfășurare alegeri AG 2022

    3. Bilant 2021

    4. Buget venituri si chelt pt 2022

    5. Dare de seama aferenta anului 2021

    6. Raport comisia de cenzori aferent 2021

    7. Model IMPUTERNICIRE participare la Adunarea Generala

    8. Lista candidatilor inscrisi pentru alegeri

 

Conform celor hotărâte în cadrul AG atașăm documentul următor:

Hotărâri AG Visarta 30 martie 2022

Decizia 816A a Tribunalului Bucuresti pentru Dosarul 8172/301/2022