LISTA AUTORILOR PENTRU CARE VISARTA A COLECTAT SUME (Drept de autor) CA URMARE A GESTIONARII COLECTIVE A DREPTULUI DE SUITA - Rugam pe cei îndreptatiti legal (mostenitorii autorilor) sa ne contacteze pentru a putea încasa aceste sume. Este obligatoriu a se prezenta actele legale (originale şi în copie legalizată) privind mostenirea. Va rugam sa consultati legatura de mai jos sau pagina "drepturi de suita (revanzare) nerevendicate".

Fisierul actualizat la data de 31.08.2017 privind titularii sumelor colectate de catre VISARTA ca urmare a gestionarii colective a drepturilor de autor, se poate descarca şi consulta apasand aici.

ANUNT IMPORTANT

NOUTATI FISCALE IN 2018

Stimati membri Visarta,

Avand in vedere modificarile legislative intrate in vigoare la 01.01.2018 va aducem la cunostinta urmatoarele:

1). Impozitul cu retinere la sursa se reduce de la 10%, la 7%, aplicat remunerațiilor brute repartizate de VISARTA (acest lucru implica depunerea Declaratiei 200 la ANAF pana la data 25 mai a anului urmator).

2). Impozitul final se reduce de la 16% la 10%. In baza unei cereri exprese depuse de titular, VISARTA poate calcula si retine impozit final de 10% . (gasiti formularul pentru optiune in atasament).

3). Pentru titularii cu domiciliul fiscal in străinătate (nerezidenți) impozitul reținut nu se modifica. Acesta se păstrează la nivelul de 16% aplicat la suma bruta.

4). Incepand cu anul 2018 VISARTA nu mai retine CAS (pensii) si CASS(sanatate) la sursa.

Doar persoanele care au obtinut venituri mai mari de 22800 lei in anul 2017, au obligatia sa depuna la ANAF (organul fiscal in raza căruia titularul are domiciliul fiscal) Declarația 600 (referitor la contributiile sociale - pensie si sanatate), pana la data de 31.01.2018

Plafonul de 22800 lei se stabileste luand in calcul urmatoarele categorii de venituri obținute in anul 2017:

• venituri din activitati independente, (Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.)

• venituri din asocierea cu o persoana juridica

• venituri nete din cedarea folosintei bunurilor

• venituri din investitii

• venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

• venituri brute din alte surse

Conform Codului fiscal, incepand cu anul 2018 obligatia declararii si platii contributiilor sociale revine in integralitate titularilor de drepturi. Cotele vor fi: CAS - 25% si CASS - 10%

In situatia in care in anul 2017 nu ati obtinut venituri mai mari de 22800 lei (din categoriile susmentionate), nu trebuie sa depuneti Formularul 600 si nu datorati contributii sociale pentru anul 2018.

Atentie

Declaratia 600 (referitoare la contributiile sociale) nu inlocuieste si nu anuleaza Declaratia 200 (referitoare la impozit).

Toti cei care nu au optat in scris pt stabilirea impozitului final la Visarta, au in continuare obligatia depunerii Declaratiei 200 pentru regularizarea impozitului aferent anului 2017, termenul de depunere fiind 25 mai 2018.

FORMULARUL PENTRU OPTIUNE IN ATASAMENT

Va multumim,

Consiliul Director


Articol publicat în 12.01.2018


ANUNT IMPORTANT

TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL
2017 ESTE DE 100 LEI

COTIZATIA PENTRU ANUL
2017 ESTE DE 300 LEI


NOUTATI

ANUNT IMPORTANT

Stimati membri,

In perioada sarbatorilor de iarna respectiv zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017 si 3 , 4 , 5 ianuarie 2018 vor fi libere , salariatii Societatii Visarta asigurand rezolvarea problemelor urgente.

Va multumim,

Consiliul Director


Articol publicat în 18.12.2017

ANUNT IMPORTANT

Stimati membri,

Va anuntam ca Societatea Visarta a castigat procesul cu dl Gheorghe Voican privind excluderea acestuia din randurile membrilor Visarta, prin respringerea definitiva a Apelului , ca nefondat.

Voican Gheorghe - Apelant Reclamant

Societatea de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul artelor vizuale - VISARTA - Intimat Parat

Sedinte

07.11.2017

Ora estimata: 08:30

Complet: Apel 6

Tip solutie: Nefondat

Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat.Obliga apelantul sa plateasca intimatei suma de 1500 lei, cheltuieli de judecata.Definitiva.Pronuntata in sedinta publica azi, 07.11.2017.

Document: Hotarare 3742/2017 07.11.2017

Va multumim,

Consiliul Director


Articol publicat în 10.11.2017

Stimati colegi,

Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in domeniul Artelor Vizuale - VISARTA a castigat definitiv procesul intentat ANAF-ului pentru anularea Procesului-verbal de control.

Nume

SOCIETATEA DE GESTIUNE COLECTIVĂ A DREPTURILOR DE AUTOR ÎN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE - VISARTA CU SEDIUL ALES LA S.C.A VLAD, MINEA, CENUSE SI ASOCIAŢII - Intimat Reclamant

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Recurent Parat

ADMINISTRAŢIA SECTOR 5 A FINANŢELOR PUBLICE PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Recurent Parat

Şedinţe:

21.09.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: S8 Completul 12 recurs NCPC
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Decizie/21.09.2017/Respinge recursul ca nefondat.Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.09.2017.
Document: Hotarâre 3569/2017 21.09.2017

Va multumim,

Consiliul Director


Articol publicat în 03.10.2017


Incepand cu data de 01 iulie 2014 Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale Visarta va fuctiona la noul sediu din Bucuresti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3

Misiunea VISARTA

VISARTA este persoană juridică Română de drept privat, fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi funcţionează din anul 1999 în baza Deciziei ORDA nr. 8/28.07.1999 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor de artă vizuala, operelor fotografice, operelor de arhitectură, hărţilor şi desenelor din topografie, geografie şi ştiinţă. VISARTA colectează şi repartizeaza membrilor săi drepturile de autor .
Drepturile patrimoniale gestionate de catre societate sunt urmatoarele:
- drepturi de reproducere intergrala sau partial;
- drepturi de reprezentare şi difuzare (mass media, internet - computere, etc.);
- dreptul de suita (revînzare la case de licitaţie, galerii de artă, magazine specializate, consignaţii, etc.);
- dreptul de remuneraţie compensatorie privind copia privată (copie privată);
- dreptul de distribuire a operei;
- dreptul de import in vederea comercializarii.
- dreptul de inchiriere.
- dreptul de imprumut public.
- dreptul de realizare de opere derivate.
- dreptul de retransmitere prin cablu.
- dreptul de comunicare publica (inclusiv utilizarea prin internet) VISARTA colectează aceste drepturi şi în afara teritoriului României prin intermediul societăţilor surori în baza Contractelor de reciprocitate încheiate cu acestea.
De asemenea VISARTA colectează drepturile de autor şi pentru autori străini, membrii ai societăţilor surori şi emite în numele acestora autorizaţii de utilizare pe teritoriul României.
Membrii VISARTA sunt autori de: pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general.
VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE - dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE - reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate.
Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale. Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul gestionat de fiecare, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu 23 de societăţi din mai multe ţări, reprezentand , astfel, peste 51 000 artisti si depune eforturi penru a extinde colaborarea si cu alte tari, prin incheierea de noi parteneriate.
Pentru a vizita site-ul ORDA (Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) folosiţi următorul link: O.R.D.A.
Pentru a vizita site-ul CISAC (International Confederation of Societies of Authores and Composers) folosiţi următorul link: C.I.S.A.C.
Pentru a vizita site-ul IFRRO (INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS) folosiţi următorul link: I.F.R.R.O.

Copyright-ul

La noi în tara prima reglementare în materia dreptului de autor a fost Legea presei şi publicaţiilor adoptata în 1862. Această lege cuprindea şi un capitol referitor la drepturile autorilor operelor literare şi artistice. Începând din 1956, timp de patruzeci de ani, domeniul drepturilor de autor a fost reglementat de Decretul nr. 321/1956 care restrângea dreptul autorilor de a dispune liber de propria operă, ne referim aici la licenţa legală acordată organismelor de radiodifuziune şi televiziune care aveau dreptul de a transmite şi retransmite opera fără consimtamântul autorului şi fără contract. De asemenea, remunerarea autorilor se făcea pe baza unor tarife stabilite prin Hotarâri ale Consiliului de Ministri. În 1996 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceasta lege a adus un progres vizibil în domeniu asigurând protectie tuturor creatorilor şi tuturor operelor şi liberalizând remuneratiile. O alta noutate importanta adusa de lege este apararea autorilor împotriva utilizarii neautorizate a creatiilor lor indiferent de către cine, utilizare denumita 'piraterie'. Aceasta utilizare neautorizata este taxata de lege ca fiind infractiune (furt de proprietate intelectuala) şi este pedepsita conform codului penal. Pirateria, ca atare, nu lezează numai dreptul de proprietate intelectuala ci şi libertatea de exprimare. O alta noutate adusa de aceasta lege este posibilitatea legala de a crea structuri de tip asociativ care sa se ocupe de apararea drepturilor membrilor săi, sa negocieze anumite utilizări ale operelor de creatie, sa colecteze şi sa repartizeze sumele cuvenite pentru aceste utilizari şi sa constate încalcarile drepturilor de autor. În domeniul artelor vizuale a fost creat organismul de gestiune colectivă VISARTA în anul 1999 care functioneaza efectiv din luna martie 2000. Gestiunea Colectivă permite autorilor care sunt prea izolaţi controlul multiplelor utilizări ale operelor sale şi folosirea timpul pentru creaţăe lasând sarcina utilizarii legale a creatiei sale şi a încasării remunerarii organismului de gestiune colectivă care este specializat în acest domeniu şi are mult mai multe posibilitatii de a îndeplini aceasta sarcina. Aceste societăţi de gestiune colectivă sunt societăţi fara scop lucrativ şi pot oferi autorilor protectie legala şi timp mai mult pentru a se ocupa de menirea lor esentiala care este actul de creatie artistica. Membrii VISARTA sunt “autori de pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general” VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE - dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE - reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate. Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale.
Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul fiecareia, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi din mai multe ţări (SOCIETĂŢI REPREZENTATE) şi este în curs de a încheia astfel de contracte cu alte societăţi importante din lume.

 
© 2010 VISARTA | All Rights Reserved | Contor vizitatori: free counters