LISTA AUTORILOR PENTRU CARE VISARTA A COLECTAT SUME (Drept de autor) CA URMARE A GESTIONARII COLECTIVE A DREPTULUI DE SUITA - Rugam pe cei îndreptatiti legal (mostenitorii autorilor) sa ne contacteze pentru a putea încasa aceste sume. Este obligatoriu a se prezenta actele legale (originale şi în copie legalizată) privind mostenirea. Va rugam sa consultati legatura de mai jos sau pagina "drepturi de suita (revanzare) nerevendicate".

Fisierul actualizat la data de 01.09.2015 privind sumele colectate de catre VISARTA ca urmare a gestionarii colective a drepturilor de autor, se poate descarca şi consulta apasand aici.

Anunt important

TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL
2016 ESTE DE 100 LEI


ANUNT IMPORTANT

REPARTIŢIE : termen 17.09.2016

Membrii Visarta sunt rugati sa transmita pana la data de 17.09 2016 raportarile pentru aparitii ale operei pe cablu si internet în perioada martie 2016 - iulie 2016 si copie privata , pentru apariţii ale operei in albume, cataloage, carţi, etc. (tipărituri pe colectate in perioada martie 2016 -iunie 2016.

Informaţiile vor fi trimise pe adresa postala SGCDA VISARTA Bucureşti Str. poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc.3, Et 7, Ap. 85, Sector 3, sau pe una ditre adresele de e-mail corespondenta@visarta.ro, daniela.avramescu@yahoo.com, office@visarta.ro.

Descarcă de aici formularul de raportare

De aici se pot descarca:

REGULAMENT DE REPARTIZARE COPIE PRIVATĂ ŞI CABLU TV;
METODOLGIE DE LUCRU A COMISIEI DE SUPRAVEGHEREA MODULUI DE REPARTIZARE A DREPTURILOR DE AUTOR;
FORMULAR DE RAPORTARE.
Articol publicat în 22.08.2016

ANUNT IMPORTANT

Stimati colegi,

Sunteţi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii VISARTA al cărei membru sunteţi şi care va avea loc în data de 5 septembrie, orele 10, la sediul societăţii din str. Poet Panait Cerna nr 1, Bl M52, sc 3 Et 7 Ap 85 Sector 3, (statia Papazoglu tramvai 1 /autobuz 133).

În cazul neîntrunirii cvorumului legal se reconvoacă şedinţa pentru ziua de 06.09.2016, orele 10:00 ce se va ţine la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, str. Griviţei nr. 28, sector 1 (în spatele Academiei Române).

Ordinea de zi:
1 Aprobarea modificărilor Statutului Societăţii Visarta avizat de ORDA cu adresa nr. 4891/05.07.2016.
2 Aprobarea modificării Regulamentului de repartizare a sumelor colectate.
3 Aprobarea propunerii Consiliului Director de excludere a dnei Gabriela Culic din rândurile membrilor Visarta.
4 Diverse.

Toate documentele, precum şi alte informaţii legate de această adunare, pot fi consultate accesând site-ul nostru www.visarta.ro sau direct la sediul nostru din str. Poet Panait Cerna nr 1, Bl M52, sc 3 Et 7 Ap 85 Sector 3.

Vă aducem la cunoștință că materialele pentru adunarea generala extraordinara din 5-6 septembrie pot fi consultate la secțiunea ARHIVA DOCUMENTE -Adunări Generale- 2016, de pe site-ul www.visarta.ro.

Cu stima,
Presedinte
Irina Florescu


Articol publicat în 04.08.2016

ANUNT IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință că în cadrul ședințelor Adunărilor Generale VISARTA din 30-31 martie , 14-15 aprilie și 17-18 iunie 2016, au fost luate Hotărâri importante pentru societate, hotărâri ce pot fi consultate la secțiunea ARHIVA DOCUMENTE -Adunări Generale- 2016, de pe site-ul www.visarta.ro.

Întrucât aceste decizii au dus la schimbarea structurii organizatorice, a modului de funcționare și a colaboratorului IT, am întâmpinat serioase probleme și chiar blocaje, ceea ce a dus la lipsa de comunicare cu dumneavoastră și cu societățile partenere, fapt pentru care vă cerem scuze.

Noul număr de telefonie fixa al Societății Visarta este: 0316207808

Urmare Hotărârii Nr. 1 a Adunării Generale Visarta, din 15aprilie 2016, urmare Deciziei nr.1 a Consiliului Director din 26 aprilie 2016 și a Deciziei nr. 4/28.06.2016, domnul Gheorghe Voican nu mai deține funcția de Director Executiv al Societății Visarta.

Urmare Hotărârii Nr. 1 a Adunării Generale Visarta, din 15aprilie 2016, urmare Deciziei nr.2 a Consiliului Director din 26 aprilie , doamna Avramescu Daniela va prelua funcția de Administrator General.

Cotizația pentru anul 2016 este de 350 lei
Taxa de înscriere pentru anul 2016 este de 100 lei.

Componența Comisiei de repartizare a sumelor colectate:
- Laurențiu Stoicu
- Teodora Cristina Chinschi
- Vasile Olac

Componența Comisiei de cenzori :
- Marioara Hendea -expert contabil
- Stefan Găvenea- membru
- Valeria Tofan- membru

Componența Comisiei privind accesul la informații:
- Ioan Ladea
- Daniel Crăciun
- Dorina Padineanu
- Alexandru Badea
- Gheorghiu Claudiu Victor

Componența Consiliului Director:
- Irina Florescu - președinte
- Florin Colonas - membru
- Gheorghe Gogescu – membru


Articol publicat în 04.07.2016

ANUNT IMPORTANT

SGCDA VISARTA convoacă Adunarea Generală în data de 17.06.2016, orele 11, la sediul societății din str. poet Panait Cerna, nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et. 7, ap. 85, sector 3, București.
În cazul neîntrunirii cvorumului legal, se reconvoacă ședința pentru ziua de 18.06.2016, orele 11, ce se va ține la Amfiteatrul Facultății de Artă Murală a Univerității Naționale de Artă, str. Griviței, nr. 28, sector 1, București.

Descarcă de aici documentele Adunării Generale:

1. Invitație membrii;
2. Ordinea de zi;
3. Proiect de buget;
4. Regulamentul de repartizare;
5. Bilantul pentru 2015;
6. Dare de seama ORDA pentru 2015;
7. Raport comisia de cenzori;
8. Raport comisia pentru accesul la informatii;
9. Situatie cf. art. 134;
10. Situatia litigiilor;
11. Proiect de Horărâri;


Articol publicat în 18.05.2016

Consiliul Director al SGC Visarta, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și statutatre, a decis reconvocarea Adunării Generale anuale 2016 în data de 14.04.2016, ora 9,00 la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, Calea Griviţei nr. 28, sector 1.
În cazul neîntrunirii cvorumului legal, se reconvoacă adunarea pentru ziua de 15.04.2016, ora 9,00 care se va ține în același loc.

Ordinea de zi :
1. Darea de Seamă pentru 2015.
2. Raportul Consiliului Director si al Directorului Executiv 2015.
3. Aprobarea Bilanţului 2015
4. Prezentarea şi Aprobarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli 2016;
5. Raportul Comisiei de cenzori 2015.
6. Aprobarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere pe 2016.
7. Aprobarea comisionului 2016.
8. Validarea primirilor de membri în 2015.
9. Aprobarea indemnizaţiei Consiliului Director, Comisiei de Cenzori , Comisiei de control a repartizării şi Comisiei privind accesul la informaţii pentru 2016;
10. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru 2015 ale Comisiilor de specialitate .
11. Aprobarea Proiectelor de Hotărâre a Adunării Generale din 30-31 martie 2016
12. Prezentarea Procesului -verbal control ORDA din 2015 pentru activitatea din 2014. 13. Diverse


Articol publicat în 08.04.2016

REPARTIŢIE : termen 04.04.2016

Membrii Visarta sunt rugati sa transmita pana la data de 04 aprilie 2016 raportarile pentru aparitii ale operei pe cablu si internet în perioada noiembrie 2015 – februarie 2016   si copie privata , pentru apariţii ale operei in albume, cataloage, carţi, etc. (tipărituri pe hartie)colectate in perioada octombrie 2015  - decembrie 2015.

De asemnea, vor fi repartizate sumele nerevendicate colectate pana la data de 31 dec 2012 precum si dobanzile bancare colectate in aceeasi perioada.

Raportarea va fi făcută conform cerinţelor de repartizare cuprinse mai jos în regulamentul de repartizare aprobat de Adunarea Generală din 2009 si Metodologoia de lucru a Comisiei de control a repartizarii sumelor colectate, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara din 2009.

Comisia speciala de control a repartizarii sumelor colectate se va intruni in data de 11 .04.2016

Informaţiile vor fi trimise pe adresa postala SGCDA VISARTA  Bucureşti Str. poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc.3, Et 7, Ap. 85 Sector 3, sau pe adresa de e-mail  corespondenta@visarta.ro, daniela.avramescu@yahoo.com


Descarcă de aici formularul de raportare.


Articol publicat în 09.03.2016

Stimaţi colegi,

Sunteţi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală a Societăţii VISARTA al cărei membru sunteţi şi care va avea loc în data de 30 martie 2016, orele 11, la sediul societăţii din str. poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, Sc. 3 Et. 7 Ap. 85, Sector 3, (statia Papazoglu tramvai 1 /autobuz 133). În cazul neîntrunirii cvorumului legal se reconvoacă şedinţa pentru ziua de 31 martie 2016, orele 11,00 ce se va ţine la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, str. Griviţei nr. 28, sector 1 (în spatele Academiei Române).

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Darea de seamă (tip ORDA) privind activitatea societății în anul 2015
2. Raportul Consiliului Director și al Directorului Executiv pentru activitatea desfășurată în 2015
3. Aprobarea Bilanțului pentru anul 2015
4. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
5. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2015
6. Aprobarea cotizației și a taxei de înscriere pe 2016
7. Aprobarea comisionului pentru anul 2016
8. Validarea primirilor de membri în anul 2015
Aprobarea indemnizației Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei de control a repartizării și Comisiei privind accesul la informații pentru anul 2015
10. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2015 ale Comisiei pentru supravegherea repartizarii sumelor colectate.
- Invitație Adunare Generala
- Formular de împuternicire

Documentele Adunării Generale le gasiți la Arhiva documente.
Vă aşteptăm să participaţi în număr cât mai mare.

Cu stimă.

Preşedinte
Ioan Bolborea


Articol publicat în 26.02.2016


Incepand cu data de 01 iulie 2014 Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale Visarta va fuctiona la noul sediu din Bucuresti, str Poet Panait Cerna nr. 1, Bl. M52, sc. 3, et 7, ap. 85, sector 3Decizia ORDA nr. 52/2014 pag. 1, pag.2, Anexa 3 pag.1, Anexa 3 pag. 2

Articol publicat în 05.06.2014

Conducerea VISARTA aleasă în urma Adunării Generale din 28.03.2012:
- Consiliul Director;
- Comisia de Cenzori;
- Componenţa Comisiei de repartiţie;
- Componenţa Comisiei privind accesul la informaţii;
- Hotărârea Adunării Generale

Articol publicat în 09.04.2012

Mostenitorii urmatorilor autori sunt rugati sa se prezinte la sediul Societatii Visarta pentru completarea documentelor necesare inscrierii si ridicarea sumelor colectate:
- ACHITENIE PETRECompletarea şi actualizarea datelor personale ale membrilor
În vederea îmbunătăţirii activităţii societăţii precum şi pentru operativitatea stocarii şi prelucrarii datelor necesare evidentelor şi raportarilor solicitate de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta 58/2010 (pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte masuri financiar –fiscale legate de dreptul de autor), va rugam sa ne transmiteti pâna la data de 01 aprilie 2014 următoarele :
- Mandat de gestiune – format nou (pentru cine nu a completat şi depus pâna acum)
- Lista de repertoriu actualizata – pentru lucrarile trecute în lista de repertoriu va rugam sa transmiteti şi imagini ale lucrarilor respective pe hartie sau CD urmând ca ori de cate ori veti actualiza lista sa depuneti şi imaginile repective.
Formularul Mandatului de gestiune şi al Listei repertoriului le veti descarca de pe site-ul www.visarta.ro rubrica ARHIVA.
- Deschiderea unui cont la BCR şi transmiterea codului IBAN (cine nu are deja) pentru a va putea efectua plata sumelor colectate şi repartizate în mod operativ.
- Actualizarea datelor personale (adresa, telefon, adresa de mail)
- Declaratie pe propria raspundere ca sunteti salariat sau pensionar, după caz.

Misiunea VISARTA

VISARTA este persoană juridică Română de drept privat, fără scop lucrativ (non profit) înfiinţată conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi funcţionează din anul 1999 în baza Deciziei ORDA nr. 8/28.07.1999 privind avizarea constituirii şi funcţionării ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor de artă plastică, operelor fotografice, operelor de arhitectură şi lucrărilor plastice, hărţilor şi desenelor din topografie, geografie şi ştiinţă.
VISARTA colectează şi repartizeaza membrilor săi drepturile de autor ce le revin din următoarele domenii:
- drepturi de reproducere şi difuzare (edituri, presă, reviste, postere, etc.);
- drepturi de reprezentare şi difuzare (mass media, internet - computere, etc.);
- dreptul de suita (revînzare la case de licitaţie, galerii de artă, magazine specializate, consignaţii, etc.);
- remuneraţia compensatorie privind copia privată (copie privată);
- reprografie (reproducere pe orice fel de suport);
- utilizare multimedia.
VISARTA colectează aceste drepturi şi în afara teritoriului României prin intermediul societăţilor surori în baza Contractelor de reciprocitate încheiate cu acestea.
De asemenea VISARTA colectează drepturile de autor şi pentru autori străini, membrii ai societăţilor surori şi emite în numele acestora autorizaţii de utilizare pe teritoriul României. Pentru a afla dacă autorul pe care doriţi să-l folosiţi este membru al VISARTA, sau dacă autorul este membru al unei societăţi (vezi pagina SOCIETĂŢI REPREZENTATE) cu care VISARTA are contract de reciprocitate, consultaţi lista membrilor şi a societăţilor surori, sau trimiteţi un e-mail la adresa din CONTACT pentru confirmare.
Pentru a vizita site-ul ORDA (Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) folosiţi următorul link: O.R.D.A.
Pentru a vizita site-ul CISAC (International Confederation of Societies of Authores and Composers) folosiţi următorul link: C.I.S.A.C.
Pentru a vizita site-ul IFRRO (INTERNATIONAL FEDERATION OF REPRODUCTION RIGHTS ORGANISATIONS) folosiţi următorul link: I.F.R.R.O.

Copyright-ul

La noi în tara prima reglementare în materia dreptului de autor a fost Legea presei şi publicaţiilor adoptata în 1862. Această lege cuprindea şi un capitol referitor la drepturile autorilor operelor literare şi artistice. Începând din 1956, timp de patruzeci de ani, domeniul drepturilor de autor a fost reglementat de Decretul nr. 321/1956 care restrângea dreptul autorilor de a dispune liber de propria operă, ne referim aici la licenţa legală acordată organismelor de radiodifuziune şi televiziune care aveau dreptul de a transmite şi retransmite opera fără consimtamântul autorului şi fără contract. De asemenea, remunerarea autorilor se făcea pe baza unor tarife stabilite prin Hotarâri ale Consiliului de Ministri. În 1996 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceasta lege a adus un progres vizibil în domeniu asigurând protectie tuturor creatorilor şi tuturor operelor şi liberalizând remuneratiile. O alta noutate importanta adusa de lege este apararea autorilor împotriva utilizarii neautorizate a creatiilor lor indiferent de către cine, utilizare denumita 'piraterie'. Aceasta utilizare neautorizata este taxata de lege ca fiind infractiune (furt de proprietate intelectuala) şi este pedepsita conform codului penal. Pirateria, ca atare, nu lezează numai dreptul de proprietate intelectuala ci şi libertatea de exprimare. O alta noutate adusa de aceasta lege este posibilitatea legala de a crea structuri de tip asociativ care sa se ocupe de apararea drepturilor membrilor săi, sa negocieze anumite utilizări ale operelor de creatie, sa colecteze şi sa repartizeze sumele cuvenite pentru aceste utilizari şi sa constate încalcarile drepturilor de autor. În domeniul artelor vizuale a fost creat organismul de gestiune colectivă VISARTA în anul 1999 care functioneaza efectiv din luna martie 2000. Gestiunea Colectivă permite autorilor care sunt prea izolaţi controlul multiplelor utilizări ale operelor sale şi folosirea timpul pentru creaţăe lasând sarcina utilizarii legale a creatiei sale şi a încasării remunerarii organismului de gestiune colectivă care este specializat în acest domeniu şi are mult mai multe posibilitatii de a îndeplini aceasta sarcina. Aceste societăţi de gestiune colectivă sunt societăţi fara scop lucrativ şi pot oferi autorilor protectie legala şi timp mai mult pentru a se ocupa de menirea lor esentiala care este actul de creatie artistica. Membrii VISARTA sunt “autori de pictura, grafica, sculptura, gravura, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, opere de artă fotografică şi prelucrare video-computerizata a imaginii, opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice, arhitectura (inclusiv planşele, machetele grafice ce formează proiectele de arhitectură) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiinţei în general” VISARTA pune la dispoziţia autorilor din domeniile precizate mai sus serviciile sale care constau în colectarea sumelor ce se pot încasa din utilizarea sub orice forma (reproducere, editare, difuzare, reprezentare, revânzare) a operei autorului după momentul în care aceasta este înstrainata (vânduta, donata, facută cadou etc). VISARTA protejeaza şi gestioneaza, în baza principiului egalitatii de tratament şi cu acordul expres al autorului, următoarele drepturi:
DREPTURI MORALE - dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, dreptul de a decide dacă , în ce mod şi când va fi adusa opera la cunostinta publica, dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa la cunostinţa publică, dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei, dreptul de a retracta opera;
DREPTURI PATRIMONIALE - reproducerea integrala sau partiala a operei, difuzarea operei, importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor reprezentarea scenică sau orice alta modalitate de prezentare directă către public, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură proiecţia publică a operelor vizuale, emiterea unei opere vizuale prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a imaginilor, inclusiv prin satelit sau internet, transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, comunicarea publică prin intermediul înregistrarilor audiovizuale, difuzarea secundara prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace a unei opere televizate. Libertatea de circulatie a operelor şi a autorilor lor este protejata prin legi şi conventii internationale.
Societatile de gestiune Colectivă a drepturilor de autor, coordonate de CISAC (Confederatia Internationala a societăţilor de Autori şi Compozitori) au încheiat Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi surori din celelalte tari ale lumii pentru a proteja reciproc repertoriul fiecareia, pentru a încasa şi a vira drepturile pecuniare cuvenite conform legislatiei tarii unde a fost utilizat dreptul de autor. VISARTA are încheiate pâna în acest moment Contracte de reprezentare reciproca cu societăţi din mai multe ţări (SOCIETĂŢI REPREZENTATE) şi este în curs de a încheia astfel de contracte cu alte societăţi importante din lume.

 
© 2010 VISARTA | All Rights Reserved | Contor vizitatori: free counters