– Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2016
– Statutul VISARTA modificat
– Avizul ORDA privind modificarea Statutului VISARTA
– Bilant contabil 2015
– Dare de seama pentru 2015
– Proiect de Buget 2016
– Proiect de hotărâre a A.G. 2016
– Formular imputernicire
– Raport Comisei Cenzori 2015
– Raportul Comisiei privind accesul la Informatii 2015
– Raportul Comisiei de Supraveghere a Repartitie 2015
– Situatie Art. 134.1, lit. C, din Legea nr.8 pt 2015