– HOTARAREA NR 1 – Aprobarea rapoartelor si al darii de seama pentru 2015
– HOTARAREA NR 2 – Aprobarea cotizatiei pentru 2016
– HOTARAREA NR 3 – Adunare Generala
– HOTARAREA NR 4 – Privind bugetul pentru 2016
– HOTARAREA NR 5 – Aprobare bilant 2015
– HOTARAREA NR 6 – Aprobare indemnizatii
– HOTARAREA NR 7 – Privind comisionul
– HOTARAREA NR 8 – Privind cotizatia suplimentara si fondul de rezerva
– HOTARAREA NR 9 – Excludere membri
– HOTARAREA NR 10 – Completarea Comisiei de repartizare
– HOTARAREA NR 11 – Componenta Comisiei de cenzori
– HOTARAREA NR 12 – Completarea Comisiei privind accesul la informatii
– HOTARAREA NR 13 – Modificarea componentei Consiliului Director
– HOTARAREA NR 14 – Modificarea statutului VISARTA
– Regulament Repartizare #1
– Regulament Repartizare #2
– Regulament Repartizare #3
– Regulament Repartizare #4
– Scrisoare/invitatie Adunare Generala 2016
– Bilant contabil 2015
– Dare de seama pentru 2015 REFACUT
– Proiect de Buget 2016
– Proiect de hotărâre a A.G. 2016
– Raport Comisei Cenzori 2015
– Raportul Comisiei privind accesul la Informatii 2015
– Regulamentul de repartizare
– Situatie Art. 134.1, lit. C, din Legea nr.8 pt 2015
– Situația litigiilor